CZ / EN
 
 
 


Naše priority


Nadstandardní služby se nestávají skutečností na papíře, ale výsledkem pracovitosti našeho týmu. Poskytujeme komplexní servis ve všech oblastech realitního obchodu, ke kterému patří právní a finanční poradenství či výkup nemovitostí. Portfolio společnosti zahrnuje veškeré typy nemovitostí rezidenčního i komerčního charakteru.

V současné době klademe důraz zejména na zajištění bezpečnosti a jistoty při obchodování s nemovitostmi. Naším hlavním závazkem je odvést důslednou práci při každé jednotlivé zakázce až do jejího úspěšného konce.


Daily Reality

 Etický kodex realitního makléře
  • Makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy, smluvními podmínkami společnosti Daily Reality a s platnými právními normami České republiky.

  • Makléř svým jednáním nepoškozuje oprávněné zájmy a práva klienta mezi svými klienty, nečiní rozdíly z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

  • Makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta a realitní společnosti Daily Reality.

  • Makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

  • Makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení. Povinnosti mlčenlivosti založené tímto etickým kodexem může makléře zprostit pouze společnost Daily Reality nebo samotný klient.

  • Makléř spolupracuje s ostatními makléři a kolegy, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci makléř jiného makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

  • Makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých) či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

  • Makléř jedná vždy ve prospěch klientů společnosti Daily Reality vždy vhodným a reprezentativním vystupováním. Chodí na prohlídky a schůzky s klienty vhodně oblečený ve společenském oděvu, řádně upravený, vyjadřuje se slušně, asertivně a v souladu s dobrými mravy.

  • Makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech provozované činnosti.

  • Makléř se snaží neustále zlepšovat svoje vědomosti v realitní činnosti i činnosti finančního poradenství, svoje pracovní výsledky i výsledky celé společnosti Daily Reality.


 

Chci prodat

Chci koupit